Individuální
terapeutické
konzultace

Jmenuji se Jitka Horká, pracuji jako psycholožka a od roku 2019 jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu. Nabízím konzultace pro dospělé a dospívající (od 15 let).

Mohu Vám nabídnout prostor, kde můžeme otevřeně mluvit o tom, co Vás trápí, na co nechcete být sami, v čem byste chtěli udělat změnu. Věřím, že každý má v sobě zdroje, jak zvládnout náročnou situaci, a tyto zdroje se budeme snažit v dialogu společně nacházet a přemýšlet nad tím, jak je můžete v životě využít.

Kdo jsem

Jmenuji se Jitka Horká a pocházím z Prahy.

Absolvovala jsem bakalářské studium jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a poté magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po studiu jsem více než půl roku strávila v zahraničí, a poté jsem nastoupila na pozici psycholožky do Pedagogicko-psychologické poradny při ZŠ pro žáky s poruchami chování v Praze 5.

V roce 2019 jsem nastoupila do pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu, Umění terapie. Jsem tedy aktuálně terapeut ve výcviku. Dále jsem absolvovala kompletní výcvik v krizové intervenci a řadu seminářů a kurzů týkajících se psychologické diagnostiky dětí a dospívajících.

Vzhledem ke své dosavadní profesní orientaci se při své práci s klienty často zaměřuji na problematiku blízkých vztahů - rodinných, partnerských, ale i vztahu k sobě (sebedůvěra, osobní rozvoj aj.). Pracuji s dospělými i adolescenty (od 15 let).

Jak bude probíhat naše spolupráce

V rámci našeho psychoterapeutického setkávání se Vám pokusím pomoci hledat cestu, jak se vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, jak řešit problémy, které život přináší. Při prvním setkání Vás krátce seznámím se svým přístupem. Systemický přístup je založen na velkém respektu vůči klientovi, jeho potřebám, přáním, a především jeho schopnosti uskutečnit ve svém životě změnu, která povede k tomu, že se bude cítit lépe. Někdy stačí jenom podívat se na věc z jiného úhlu. Věřím, že každý má v sobě zdroje, jak zvládnout náročnou situaci, a tyto zdroje se snažíme v dialogu společně s klientem hledat. V případě, že Vám můj přístup bude vyhovovat, domluvíme se poté na konkrétní podobě našeho setkávání.

Součástí mojí práce je pořizování zvukových nahrávek našich setkání, a to proto, abych mohla svoji práci zlepšovat a mohla se k rozhovorům vracet. Tyto nahrávky mohou být zveřejněny v rámci supervize kolegům, vše však zůstane anonymní. Ve své práci se řídím etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii. Veškeré informace, které mi sdělíte, jsou důvěrné, a mohu je někomu sdělit jen s Vaším souhlasem (s výjimkou ohlašovací povinnosti). Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Základní informace

Konzultace

Délka konzultace je 55 minut.

Počet setkání vždy záleží na naší konkrétní domluvě, která vychází z potřeb klienta, nejčastěji se však v systemické psychoterapii jedná o 3 – 10 setkání.

Cena

Cena konzultace je 800 Kč.

Forma spolupráce

Konzultace nabízím vzhledem k mateřské dovolené v současné době výhradně online – prostřednictvím programu Zoom nebo Skype (dle preference klienta). Konzultace probíhají ve všední dny mezi 9:00 a 19:00, přesný termín si domluvíme individuálně.

Při své práci používám techniku k pořizování audionahrávek, které potom mohu využít v rámci supervize vlastní práce. Vše samozřejmě po konzultaci s klientem, pokud s tímto postupem souhlasí.

Kontakt

Mgr. Jitka Horká

Telefon: +420 728 843 885

Email: jitka.mejstrik@seznam.cz

IČO: 11938714


Pro další informace mě můžete kontaktovat telefonicky či e‑mailem, případně využít formulář přímo zde.